Select Page

ADVANCE SUMMIT CO., LTD.

Your total solutions for Plastic packaging and tray vacuum forming

 

แอดวานซ์ ซัมมิท ผู้ผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป PP, PET, PS และ ABS โดยผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าเช่น ถาดบรรจุอาหาร, ถาดบรรจุขนม, ถาดบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่มีความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทั้งที่ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของการผลิต และการให้บริการแก่ลูกค้า ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพและการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

l

ผลิตตามสั่ง

ได้มาตรฐาน

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ให้บริการครบวงจร

Certificates

Products

Contact

บริษัท แอทวานซ์ ซัมมิท จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ ซัมมิท จำกัด

111/2 ม. 2 ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร
จ. สมุทรสาคร 74000

โทร / แฟกซ์

สำนักงาน: 034 446 256
มือถือ: 098 969 3649